Başarılı Tez Yazma Yöntemi: İntihal Düşürme Danışmanlığı Hizmetleri

Tarafından gönderildi: akademikdanışmanlık Yorumlar: 0

Başarılı Tez Yazma Yöntemi: İntihal Düşürme Danışmanlığı Hizmetleri

Tez yazma süreci, öğrencilerin en zorlu aşamalarından biridir. Bu aşamada özellikle intihal riski oldukça yüksektir. Ancak intihal düşürme danışmanlığı hizmetleri ile intihal riski önlenebilir. İntihal düşürme danışmanlığı, öğrencilerin kaynakları doğru kullanmasını sağlayarak orijinal bir çalışma sunmalarına yardımcı olur.

Öncelikle, tez yazmaya başlamadan önce kaynak toplama işlemi yapılmalıdır. Ancak bu kaynakların doğru şekilde kullanıldığından emin olmak için intihal kontrol programları kullanılabilir. Turnitin gibi programlar, öğrencilerin tezlerinde yer alan benzerlikleri tespit ederek intihal riskini azaltır.

İntihal düşürme danışmanlığı kapsamında gerçekleştirilen analiz işlemleri de oldukça önemlidir. Bu aşamada tezde yazılanların orijinal olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bir alıntı yapılacaksa doğru alıntı teknikleri kullanılmalıdır. Kaynakça hazırlama teknikleri de bu aşamada göz önünde bulundurulmalıdır.

Tez yazım sürecinin son kontrolü de intihal düşürme danışmanlığı hizmetleri kapsamında yapılmalıdır. Bu aşamada tezde herhangi bir intihal olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca tezin formatı ve sunumu da son kontrolde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir.

İntihal düşürme danışmanlarının sağladığı en büyük faydalardan biri, öğrencilere doğru alıntı yapma teknikleri ve kaynakların doğru kullanımı hakkında detaylı bilgi vermesidir. Bu sayede öğrenciler, orijinal bir çalışma sunarak intihal riskini minimuma indirgeyebilirler.

Tez yazma sürecinde intihal riskini azaltmak için dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Kaynakların doğru kullanılması, alıntı yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar ve tezin formatı gibi konulara özen göstermek gereklidir. İntihal düşürme danışmanlığı hizmetleri de bu noktada öğrencilere büyük destek sağlayabilir.

Tez Yazmadan Önce

Tez yazmaya başlamadan önce birkaç adım atmak, intihal riskini azaltmaya yardımcı olabilir. İlk olarak, konu seçimi yaparken, literatür araştırması yapıp daha önce yapılmış çalışmaları inceleme önemlidir. Bu sayede, konunun daha önce ele alınıp alınmadığı ve nelerin eksik ya da yanlış olduğu hakkında fikir sahibi olunabilir. Ayrıca, konunun yeni ve ilgi çekici olması, tezin daha özgün olmasını sağlayacaktır.

İkinci olarak, tez yazarken belirli bir plan ve çerçeve oluşturmak önemlidir. Bu sayede, ana hatları belirlemek ve çalışmanın düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak mümkündür. Plan oluşturulurken, sadece konu başlıkları değil, aynı zamanda alt başlıklar da belirlenmeli ve bu başlıklar altında yapılacak araştırmalar kağıda dökülmelidir.

Üçüncü olarak, kaynak toplama aşaması da önemlidir. Doğru ve güvenilir kaynaklar seçilmeli, kaynaklardan alınan bilgiler doğru şekilde alıntılanmalıdır. Alıntı yapılırken, tırnak işaretleri kullanılmalı ve yapılan alıntılarda kaynak belirtilmelidir.

Dördüncü olarak, zaman yönetimi de unutulmamalıdır. Tez yazım süreci uzun ve zahmetli bir süreçtir. Bu nedenle, zaman yönetimi konusunda dikkatli olunmalı ve sürekli bir ilerleme kaydedilmelidir.

Son olarak, tez yazımı sırasında imla hatalarına ve dilbilgisi hatalarına da dikkat etmek gerekmektedir. Çalışmanın kalitesini yükseltmek için, imla ve dilbilgisi kontrolü yapılmalı ve gerektiği takdirde düzeltmeler yapılmalıdır.

İntihal Düşürme Danışmanlığı Nedir?

Tez yazma sürecinde karşılaşılabilecek birçok zorluğun başında intihal riski gelmektedir. Bu sebeple intihal düşürme danışmanlığı hizmetleri oldukça önemlidir. İntihal düşürme danışmanlığı, tezlerin intihal riskini azaltmak için profesyonel danışmanlar tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde tezlerin orijinalliği arttırılır ve akademik alanda saygınlık kazanılabilir.

İntihal düşürme danışmanlığı hizmetleri, öğrencilerin tez yazma sürecinde karşılaştığı intihal riskini en aza indirir. Bu hizmetler, tez yazma işleminin her aşamasında öğrencilere desteği sağlar. Bu desteğin amacı, öğrencilerin kaynakları doğru kullanmalarına ve alıntı yapma kurallarına uygun şekilde hareket etmelerine yardımcı olmaktır.

İntihal düşürme danışmanlığı hizmetlerinin en önemli faydası, öğrencilerin tezlerinin orijinalliğini arttırmasıdır. Bu hizmetler, tezlerin orijinalliğini arttırmak için gereken analiz işlemlerini gerçekleştirir. Bu analiz işlemleri, tezlerin benzerlik oranlarını belirler ve intihal riskini azaltmak için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu sayede, öğrenciler orijinal tezler sunarak akademik alanda saygınlık kazanabilirler.

İntihal düşürme danışmanlığı hizmetleri, neden gerektiği konusunda da açıklama yapılabilir. Akademik alanda, başka kaynaklardan alıntı yapmak oldukça yaygındır. Ancak bu alıntıların doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde intihal suçu işlenmiş olur. Bu sebeple, intihal düşürme danışmanlığı hizmetleri, öğrencilerin doğru alıntı yapma kurallarıyla tanışmasını sağlar.

İntihal düşürme danışmanlığı hizmetleri, tez yazma sürecinde öğrencilere büyük bir avantaj sağlar. Bu hizmetler, öğrencilerin tezlerinin orijinalliğini arttırarak akademik alanda saygınlık kazanmalarına yardımcı olur. Bu sebeple, tez yazma sürecinde intihal düşürme danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmanın oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır.

Çalışmaların Analizi

İntihal düşürme danışmanlığı hizmetleri, tez yazımında büyük bir öneme sahiptir. Bu hizmetler, tez yazan kişilerin çalışmalarını inceler ve intihal riskini azaltmaya yardımcı olur. İntihal düşürme danışmanlığı kapsamında gerçekleştirilen analiz işlemleri de bu hizmetlerin en önemli aşamalarından biridir.

Analiz işlemleri, tezde yer alan kaynakların orijinal mi yoksa başka bir kaynaktan mı alındığını belirlemek için yapılır. Bu işlemler, Turnitin ve benzeri programlar ile gerçekleştirilir. Bu programlar, tezin dijital kopyasını alır ve diğer kaynaklardaki benzer yapıları karşılaştırarak orijinalliği kontrol eder.

Analiz işlemleri aynı zamanda, tez yazımında kullanılan kaynakların doğru bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını belirlemeye de yardımcı olur. Kaynakların doğru şekilde kullanılması, tezin orijinalliğini korumanın yanı sıra intihal riskini de azaltır.

Analiz işlemleri sonucunda elde edilen veriler kullanılarak, tezde yer alan alıntıların doğru bir şekilde yapılmış olup olmadığı kontrol edilir. Alıntıların doğru bir şekilde yapılmaması, tezdeki intihal riskini artırır.

Tüm bu analiz işlemleri, intihal düşürme danışmanlığı hizmetleri kapsamında gerçekleştirilir ve tez yazan kişilerin intihal riskini azaltmada büyük bir rol oynar. Bu nedenle, tez yazımında bu hizmetlerin kullanılması ve analiz işlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.

Turnitin ve Diğer Yazılımlar

Tez yazım sürecinde, orijinal bir çalışma sunmak oldukça önemlidir. Bu nedenle, intihal riskini azaltmak için farklı yazılımlardan faydalanılabilir. Bunlar arasında en sık kullanılanı Turnitin’dir. Turnitin özgünlük kontrolü sağlar ve kaynakların doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığını belirler.

Turnitin sistemi, tüm dünyada birçok üniversite tarafından kullanılmaktadır. Bu program ile kullanılan kaynakların orijinalliği kontrol edilir ve eğer kaynaklar doğru şekilde kullanılmadıysa, program bunu belirler. İntihal düşürme danışmanlığı hizmetleri kapsamında, bu program kullanılarak tezin orijinalliği sağlanabilir.

Bunun yanı sıra, Grammarly, Copyscape ve PlagScan gibi diğer intihal önleme yazılımları da mevcuttur. Bu yazılımlar, özellikle İngilizce tez yazanlar için oldukça işlevseldir. Gramer hatalarını belirleyerek, özgünlük kontrolleri sağlarlar.

Yazılımların kullanımı, tezin orijinalliğini sağlamak için önemlidir. Bunun yanı sıra, kaynakların doğru şekilde kullanılması da gereklidir. Daha fazla bilgi için, alıntı yapılmadan önce kaynakların nasıl dorğu şekilde kullanılabileceği üzerine yoğunlaşılması önerilir.

Kaynakların Doğru Kullanımı

Kaynakların doğru kullanımı, tez yazımında en önemli konuların başında gelir. Birçok öğrenci, kaynakları doğru şekilde kullanamadığı için intihal riski ile karşı karşıya kalır. Kaynak kullanırken dikkat edilmesi gereken ilk nokta, kaynağın doğru şekilde atıf yapılmasıdır. Kaynakları kullanırken bilinen bir bilgi ya da fikir ifade etmek yerine, kaynağın doğrudan alıntısı yapılıyorsa, doğru alıntı kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.

Alıntı yaparken kullanılan kaynaklarda yer alan tüm bilgilerin, kaynakçada belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, alıntı yapılan kaynakların kullanım süresinin dolduğundan emin olunmalıdır. Eski ya da kullanım süresi dolmuş kaynaklar, geçerliliği olmayan bilgiler içerebilir.

Tez yazarken kaynaklar kullanırken, orijinal kaynağa sadık kalınması gerekmektedir. Kaynaktan alınan herhangi bir cümle ya da kelime parçasının, aynı şekilde kullanılmamalıdır. Paraphrasing teknikleri kullanılarak, kaynaklardaki bilgi ifade edilirken özgün bir dil kullanılabilir.

Tez yazarken kaynakların kullanımı esnasında, akademik etik kurallarına uyulması gerekmektedir. Başka bir araştırmacının çalışmasından alıntı yapılmadan önce, kaynakça doğru şekilde hazırlanmalıdır. Kaynakça hazırlama işlemi, tez yazım sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biridir.

Doğru kaynak kullanımı, tez yazım sürecinde intihal riskini azaltmak için atılması gereken en önemli adımlardan biridir. Doğru bir şekilde kaynak kullanımı ve alıntı yapma kurallarına uyulması, tezin akademik kalitesini arttıracaktır. Ayrıca, kaynak kullanımı esnasında atılacak olan doğru adımlar, tezin daha önce yapılmış çalışmalardan ayrışarak özgün bir dilde olmasını sağlayacaktır.

Tezin Son Kontrolü

Tez yazım sürecinin en önemli adımlarından biri, tezin son kontrolünün yapılmasıdır. Bu adım, tezin intihal riskini minimize etmek ve son hataları düzeltmek için son derece önemlidir. Tezin son kontrolünde yapılması gereken ilk adım, tezin içeriğini ve kaynaklarını tam olarak incelemektir. Kaynakların doğru kullanıldığından, alıntıların ve diğer metinlerin uygun bir şekilde referanslandığından emin olunmalıdır.

Bunun yanı sıra, tezin son kontrolünde yazım hataları ve dilbilgisi hataları da kontrol edilmelidir. Kelime seçimleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri gibi konuların gözden geçirilmesi gerekir. Tezin okunabilirliğini arttırmak ve son hataları tespit etmek için bir proofreading aracı da kullanılabilir.

Tezin son kontrolünde yapılan bir başka önemli adım ise intihal kontrolüdür. Bu aşamada, tezin orijinalliği kontrol edilerek, herhangi bir intihal parçası olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu amaçla, intihal kontrol yazılımı gibi özel programlar kullanılabilir.

Tezin son kontrolünün yapılması, tezin kalitesini arttırırken, intihal riskini minimize ederek tezin kabul edilme şansını arttırır. Bu nedenle, tezin son kontrolü yapılırken özenli ve dikkatli olunmalıdır.

İntihal Önleme Yöntemleri

Tez yazım sürecinde intihal riskini azaltmak için birçok yöntem bulunmaktadır. Kaynaklardan alıntı yaparken doğru teknikleri kullanmak ve kaynakları doğru bir şekilde belirtmek, intihal riskini azaltmanın en temel yolu olarak kabul edilir. Bunun dışında, paraphrasing teknikleri de kullanılabilir. Bu teknik, kaynak metinlerin başka bir şekilde ifade edilmesini sağlar ve kaynak metnin kelimelerinin kullanımını önleyerek intihal riskini azaltır.

Ayrıca, kullanılan yazılımlar da intihal önleme konusunda oldukça etkilidir. Turnitin gibi programlar tez yazım sürecinde kullanılan kaynakların dijital ortamda taranmasını ve benzer metinlerin bulunmasını sağlar. Bu sayede, intihal riski kontrol edilerek tez yazımı sırasında gerekli düzeltmeler yapılabilir.

Özgün bir tez sunmak için alıntı yapılan kaynakların doğru kullanılması oldukça önemlidir. Alıntı yapılan her kaynak mutlaka doğru bir şekilde kaynakça ve atıf şeklinde belirtilmelidir. Bu belirtimlerin doğru bir şekilde yapılması, tez yazım sürecinde intihal riskini azaltmanın önemli bir adımıdır.

Ayrıca, tez yazım sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da yapılan araştırmaların özgün olmasıdır. Özellikle, intihal riski yüksek olan konularda farklı bir yaklaşım benimseyerek özgün bir tez sunmak önemlidir.

Tez yazım sürecinde intihal riskini azaltmak için kullanılabilecek bir diğer yöntem ise zamanında ve doğru bir şekilde kaynakça hazırlamaktır. Kaynakça hazırlama sürecinde kaynakların doğru şekilde belirtilmesi, tez yazım sürecinde intihal riskini önemli ölçüde azaltır.

Paraphrasing Teknikleri

Paraphrasing teknikleri, bir metni kendi kelimelerinizle yeniden ifade etmenize yardımcı olan yöntemlerdir. Bu, kaynak metnin anlamını koruyarak ve intihal riskini azaltarak yapılabilecek bir işlemdir. Yapılan bir araştırma veya yazıda başka bir kaynaktan alıntı yapmak gerektiği durumlarda, doğru alıntı yapma yöntemleriyle birlikte paraphrasing teknikleri de kullanılabilir.

Paraphrasing yaparken, kaynak metinlerin anlamını kavramak ve hedef kitle için uygun bir stile uygun bir şekilde ifade etmek önemlidir. Bu nedenle, kaynak cümleyi birkaç kez okumak ve ardından kendi kelimelerinizle yeniden ifade etmek uygun bir yöntem olabilir. Paraphrasing yaparken kullanılan kelime ve ifadelerin kaynak metnin anlamını değiştirmeden orijinalinden çok farklı olmamasına dikkat edilmelidir.

Paraphrasing yaparken, ayrıca kaynak metinin belirli bölümlerini özetlemeniz de gerekebilir. Bu durumda, özetlediğiniz kısımları kaynak metinden kesintisiz bir şekilde ayırmak ve alıntı işaretleri kullanmak doğru alıntı yapma yöntemlerindendir.

Paraphrasing işleminden sonra, yeni cümlenin kaynak metinden ne kadar farklı olduğunu kontrol etmek için kaynak metinle karşılaştırma yapabilirsiniz. Eğer yeni cümle büyük ölçüde kaynak metne benziyorsa, paraphrasing işlemini daha fazla geliştirmek için yeniden yapılabilir.

Paraphrasing teknikleri, kaynak metnin anlamını koruyarak ve intihal riskini azaltarak tez yazma sürecinde büyük bir kolaylık sağlayabilir. Doğru alıntı yapma yöntemleri ve paraphrasing tekniklerinin uygun şekilde kullanımı, öğrencilerin başarılı tezler yazmalarına yardımcı olabilir.

Doğru Alıntı Teknikleri

Alıntı yaparken doğru teknikleri kullanmak, intihal riskini azaltır ve tez yazım sürecinde oldukça önemlidir. Alıntıların doğru kullanımı, kaynaklara uygun şekilde atıfta bulunmak ve atıfta bulunulmayan materyallerin kullanımından kaçınmak, doğru alıntı yapma teknikleridir.

Doğru alıntı yapmak için, kaynak materyali tam olarak anlamak ve doğru şekilde özetlemek gereklidir. Alıntı yapmadan önce, kaynak materyalini birkaç kez okumalı ve önemli ayrıntıları not etmelisiniz. Alıntı yaparken, orijinal metindeki cümle yapısını tamamen değiştirmemelisiniz.

Alıntı yaparken, kaynakla ilgili ayrıntıları doğru şekilde belirtmeniz gerekiyor. Bu nedenle, alıntı yaptığınız materyale uygun bir şekilde atıfta bulunmalısınız. Bunun yanı sıra, alıntıların yerleştirildiği satırların numaraları ve sayfa numaraları da alıntı yapıldığında doğru şekilde belirtilmelidir.

Ayrıca, alıntı yaparak bir tezin doğruluğunu artırmak isteyenler için, kaynak materyallerinin orijinal dilinde alıntılar yapmanız önerilir. Ancak, metnin tamamını alıntı yapmak yerine, alıntı yapılacak kısımları seçmek önemlidir.

Sonuç olarak, alıntı yaparken doğru teknikleri kullanmak oldukça önemlidir. Alıntı yapmadan önce materyali anlamak, orijinal cümle yapısını korumak, doğru şekilde atıfta bulunmak ve sayfa numaralarını belirtmek, doğru alıntı yapma teknikleridir. Bu tekniklerin doğru kullanımı, tezinizde görüşlerinizi doğru ve etkili bir şekilde ifade etmenize yardımcı olur ve intihal riskini azaltır.

Tez Yazım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez yazım sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok faktör vardır. Hataların en büyük sebebi ise yeterince araştırma yapılmamasıdır. Bu nedenle, tezinizi yazmadan önce yeterli araştırma yapmanız önemlidir. Ayrıca, intihal etme riskini azaltmak için dikkat etmeniz gereken bazı faktörler vardır.

Birincisi, kaynakları doğru şekilde kullanmaktır. Alıntı yaparken, doğru referans verdiğinizden emin olmalısınız. Aksi takdirde, intihal riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İntihal düşürme danışmanlığı hizmetleri sayesinde, kaynakları doğru şekilde kullanmayı öğrenebilirsiniz.

İkincisi, tezinizi son kontrol etmek ve intihal riskini kontrol etmek önemlidir. Bu işlem, tezinizi tamamlamadan önce yapmanız gereken son adımdır. Tezinizi kontrol etmek için, intihal kontrol programlarını kullanabilirsiniz.

Üçüncüsü, tezinizde herhangi bir alıntı yaptığınızda, alıntılarınızı uygun şekilde formatlamalısınız. Kaynakça hazırlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olmanız, alıntıların doğru formatlanmasına yardımcı olur.

Dördüncüsü, tezinizi okuma imkanı veren kişilerin geri bildirimlerine açık olun. Bu, tezinizi daha iyi hale getirmenize ve intihal riskini azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, tezinizi okurken anlaşılması zor olan cümlelerden veya hatalardan kaçınmanız önemlidir.

Sonuç olarak, tez yazım sürecinde intihal riskini azaltmak için dikkat etmeniz gereken birçok faktör vardır. İntihal düşürme danışmanlığı hizmetleri, kaynakların doğru kullanılması, tezin son kontrolü ve geri bildirimlere açık olmak, intihal riskini azaltmak için önemlidir.

Kaynakça Hazırlama Teknikleri

Kaynakça hazırlama, tez yazım sürecinde oldukça önemli bir kısımdır. Yanlış kaynakça hazırlama hem intihal riskini artırır hem de tezin kalitesini düşürür. Kaynakça hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanılan kaynakların doğru şekilde referans verilerek belirtilmesidir. Başka bir eserden alıntı yapıldığı zaman, kaynakça bölümünde bu esere ayrı bir yere tanımlanır. Kaynakça bölümünde yazım kurallarına uygun bir biçimde sıralama yapılmalıdır.

Kaynakça hazırlama teknikleri hakkında detaylı bilgi verelim. Kaynakların doğru şekilde kaydedilmesi önemlidir. Eğer yazarların birden fazla eseri varsa, kaynaklar alfabetik sırada sıralanmalıdır. Her kaynak, yazarın soyadı, isimleri, kitabın ismi, yayın tarihi, yayın yeri ve sayfa numaralarını içermelidir.

Kaynakların doğru şekilde kullanılması tezin intihal riskini de azaltır. Alıntı yapılırken, tırnak işaretleri içinde yazılır ve kaynakça bölümünde belirtilir. Ancak, uzun alıntılar yapıldığında, blok alıntısına geçilir. Blok alıntısı, normal paragraf yapısından farklıdır ve sağa yaslanır. Kaynakça hazırlama konusunda özenli davranarak, tez çalışmanızda istediğiniz akademik başarıyı elde edebilirsiniz.

Tezin Formatı ve Sunumu

Tezin formatı ve sunumu, bir tezin etkili bir şekilde sunulması için son derece önemlidir. Tez yazma süreci boyunca yapılan çalışmaların bir arada sunulacağı bu bölüm, doğru bir şekilde yapılmazsa, tezin değerini düşürebilir. Bu nedenle, tezin formatı ve sunumuna dikkat etmek gerekiyor.

Tezin formatı, üniversite tarafından belirlenir ve her üniversitenin formatı farklı olabilir. Ancak, genellikle tezin başlığını, yazar adını, danışman adını, tarihleri ve anahtar kelimeleri içeren bir kapağı, önsözü, içindekiler sayfasını, giriş bölümünü, ana bölümleri, sonuç bölümünü ve son olarak da kaynakça ve ekler bölümünü içerir.

Tezin sunumu, tezin yazımı kadar önemlidir. Sunum yaparken, akademik bir ortamda kendinizi ifade etmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunların başında, slaytların kullanımı gelir. Slaytları, tezin ana noktalarını vurgulamak için kullanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, sunum sırasında dikkatli bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Konuşmanın akışını sağlamak, duraksamaların ve tekrarların olmaması için hazırlıklı olmak önemlidir. Ayrıca, tezinizin anahtar noktalarını vurgulayarak, dinleyicilerin ilgisini çekebilirsiniz.

Tezin sunumu sırasında, tezinizi nasıl savunduğunuzun da önemi vardır. Hazırlıklı olun, kendinizden emin bir şekilde konuşun ve tezinizi etkili bir şekilde savunun. Eğer teziniz konusunda güvendiğinizi belli ederseniz, dinleyicilerinizin de sizi ciddiye alacaklarına emin olabilirsiniz.

Sonuç olarak, bir tezin formatı ve sunumu, tezin değerini arttırmak için son derece önemli faktörler arasındadır. Tezinizi doğru bir şekilde sunarak, dinleyicilerinizi etkileyebilir ve tezinizin değerini arttırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir