Makale Yazımında Yazım Kılavuzuna Göre Düzenleme

Tarafından gönderildi: akademikdanışmanlık Yorumlar: 0

Makale Yazımında Yazım Kılavuzuna Göre Düzenleme

Doğru bir makale yazmak için yazım kılavuzlarına uygun olarak yazmak oldukça önemlidir. Bu nedenle, sektörel birçok kurum ve meslek grubu kendi yazım kılavuzlarına sahiptir. Bu kılavuzlar, dilbilgisi ve yazım hatalarından kaçınmanızı, intihal yapılmadan kaynak belirtmenizi ve başlık biçimlendirmenizi doğru yapmanızı sağlar.

American Psychological Association (APA) ve Modern Language Association (MLA) yazım kılavuzları bu alanda en bilinen ve tercih edilen kılavuzlardır. APA, sosyal bilimler alanında kullanılırken, MLA, insanite bilimleri alanında kullanılmaktadır. Bu iki kılavuz da intihal önleme, kaynak belirtme ve başlık biçimlendirme konularına rehberlik ederler.

Teknik yazılar için de bazı kurumlar özel yazım kılavuzları oluşturmuştur. Bu kılavuzlar, teknik terminolojiye uygun yazımı, standart teknik formatları ve bilimsel raporlama yöntemlerini içerirler. Örneğin, Microsoft Technical Writing Style Guide ve NASA Technical Reports Server bu alandaki popüler kılavuzlardan bazılarıdır.

Kısacası, doğru ve etkili bir makale yazmak için yazım kılavuzları oldukça önemlidir. APA ve MLA gibi popüler yazım kılavuzlarının yanı sıra, teknik yazılar için özel kılavuzlar da mevcuttur. Bu kılavuzlar, doğru bir makale yazmak için yol gösterici olacaklardır.

Yazım Kılavuzlarının Önemi

Doğru ve etkili bir makale için dikkat edilmesi gerekenlerden biri de dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun yazmaktır. Bu sebeple, yazım kılavuzlarına hakim olmak oldukça önemlidir. Yazım kılavuzları, yazımın yanı sıra intihal önleme, kaynak belirtme ve başlık biçimlendirme gibi konularda da rehberlik eder. Makale veya yazı oluşturma sürecinde dilbilgisi kurallarına tam uyum sağlamak, okunabilirliği ve anlaşılırlığı artırır. İyi bir yazım kılavuzu size bu konuda büyük bir yardımcı olacaktır.

Yazım kılavuzları her sektör için farklı olabilir. Bu nedenle, bilgi sahibi olmak istediğiniz kılavuzun sektörüne uygunluğunu kontrol etmelisiniz. American Psychological Association (APA) ve Modern Language Association (MLA) yazım kılavuzları genel kullanıma yönelik en bilinenlerdendir. APA stili genellikle sosyal bilimler alanında kullanılırken, MLA stili insanite bilimleri için daha uygun bir kılavuzdur. Teknik yazılar içinse, kurumlar kendi özel yazım kılavuzlarını oluşturur. Örneğin, Microsoft Technical Writing Style Guide ve NASA Technical Reports Server teknik yazılar için popüler kılavuzlardandır.

Sonuç olarak, yazım kılavuzları etkili bir makale veya yazı yazımı için oldukça önemlidir. Bu kılavuzlar birçok konu hakkında bilgi verir ve yazım kurallarına uygunluğu sağlar. APA ve MLA gibi genel kullanıma uygun kılavuzların yanı sıra teknik yazılar için özel kılavuzlar da mevcuttur. Özetle, yazım kılavuzları okunabilirliği artırır ve makale veya yazı oluşturma sürecinde yardımcı olur.

Birçok Yazım Kılavuzu Mevcut

Birçok yazım kılavuzu mevcut olup, bu kılavuzların amacı doğru ve etkili bir şekilde yazım yapmaktır. Farklı meslek grupları kendi kılavuzlarını oluştururken, APA ve MLA en popüler yazım kılavuzları arasında yer almaktadır. APA, sosyal bilimler alanında kullanılırken, MLA insanite bilimlerinde kullanılmaktadır. Her iki kılavuz da intihal önleme, kaynak belirtme ve başlık biçimlendirme konularında rehberlik etmektedir.

Teknik yazılar ise özel kılavuzlar gerektirebilmektedir. Microsoft Technical Writing Style Guide ve NASA Technical Reports Server gibi kurumlar, bu alanda kullanılan popüler kılavuzlardandır. Teknik terimleri, formatlama kurallarını ve diğer konuları kapsayan özel kılavuzlar sayesinde, teknik yazılar daha anlaşılır hale getirilebilmektedir. Bu nedenle, teknik yazılar da doğru bir şekilde hazırlanabilmek için özel kılavuzlar takip edilmelidir.

Genel olarak, yazım kılavuzları doğru dilbilgisi kullanımı, anlaşılır ve etkili yazım, kaynak belirtme yöntemleri gibi konularda rehberlik etmektedir. Herhangi bir konuda yazılacak makalenin türüne ve amacına bağlı olarak uygun bir yazım kılavuzu seçilmelidir.

APA Stili

APA stili, sosyal bilimler alanındaki araştırmalar için genellikle tercih edilen yazım kılavuzudur. Bu yazım kılavuzu, araştırmaların saygınlığını artırmak ve okuyuculara net bir şekilde sunmak amacıyla kaynak belirtme, intihal önleme ve başlık biçimlendirme konularında rehberlik eder.

APA stili, araştırmaların metin içindeki referansları, kaynakların düzenlenmesi ve başlık biçimlendirmeleri gibi konularda açık kurallar sunar. Bu kurallar, araştırmaların okuyuculara daha açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlar ve akademik dünyada saygınlığını artırır.

Araştırmalarda kaynakları belirtirken, APA stili tarih atıf sistemini kullanır. Bu sistemde, yazarın adı ve yayın yılı metin içinde parantez içinde belirtilir. Ayrıca kaynak listesi oluşturulurken, kaynakların belirli bir düzen içinde sıralanması gerekir.

APA stili, aynı zamanda bölüm başlıkları ve alt başlıkların biçimlendirilmesi konusunda da kurallar sunar. Bu kuralların amacı, okuyucuların metni daha rahat bir şekilde okuyabilmesini ve araştırmayı daha net bir şekilde anlamasını sağlamaktır.

APA stili, akademik yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılan araştırmaların diğer araştırmalarla karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Bu nedenle, sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu bu yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanır.

MLA Stili

MLA stili, insanite bilimleri alanında yaygın olarak kullanılan bir yazım kılavuzudur. Bu kılavuz, makale yazılırken kaynak belirtimi, intihal önleme ve başlık biçimlendirme konularında rehberlik etmektedir. MLA stili, American Psychological Association (APA) gibi diğer yazım kılavuzlarına benzerlik göstermektedir.

Bir eserin kaynağını bildirmek için, MLA stiline göre, yazarın adı ve soyadı, eserin adı, yayınlandığı yer ve tarihi belirtilmelidir. Ayrıca, eserin hangi bölümünden alıntı yapıldığı da belirtilmelidir. Kaynak belirtirken, parantez içinde yazarın soyadı ve sayfa numarası da kullanılabilir.

MLA stili, başlıkların nasıl biçimlendirileceği konusunda da rehberlik etmektedir. Başlıkta tüm önemli kelimelerin büyük harfle yazılması gerekmektedir. Ayrıca, başlık altındaki alt başlıkların da belirli bir hiyerarşiye göre yazılması önerilmektedir.

MLA stili ayrıca, alıntı yapılan kaynakların listesi için de öneriler sunmaktadır. Bu liste, makalenin sonunda “Kaynaklar” başlığı altında sıralanmalıdır. Her kaynak, yazarın soyadı, adı, eserin adı, yayınlandığı yer, tarih ve sayfa numaraları gibi bilgileri içermelidir.

MLA stili, insanite bilimleri alanında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, makale yazarken bu kılavuza hakim olmak, doğru bir şekilde kaynak belirtmek ve başlıkları biçimlendirmek için oldukça önemlidir.

Teknik Yazılar için Farklı Kılavuzlar

Teknik yazılar, genellikle özel bir dizi kılavuz ve standartlara uygun olarak yazılır. Bu nedenle, teknik yazılar için özel yazım kılavuzları belirlenir. Bu yazım kılavuzları, teknik yazılarda dilbilgisi, yazım kuralları ve belgeleme yöntemlerine ilişkin spesifik bilgiler sunar.

Microsoft Technical Writing Style Guide, Microsoft’un teknik yazılarını yayınlama yöntemleri hakkında bir rehberdir. Bu rehber, teknik belgeleri yazma sürecinde kullanılan terimler, jargonlar ve açıklamalar gibi diğer birçok konuyu ele alır.

NASA Teknik Raporlar Sunucusu (NASA Technical Reports Server), NASA’ya sunulan teknik raporların nasıl yazılacağına ve sunulacağına dair bir rehberdir. Bu kılavuz, özellikle haberleşme ve uçuş teknolojileri üzerine odaklanır.

Diğer teknik yayınlar, endüstri standartları, patentler ve özellikle belirli ürünler veya endüstriler için kılavuzlar da bulunur. Bu kılavuzlar, teknik terimleri ve belgeleme yöntemlerini tanıtmakta ve açıklamaktadır.

Sonuç

Yukarıdaki bilgilere göre, yazım kılavuzları doğru bir makale yazmak için oldukça önemlidir. Makalede kullanılan dilbilgisi ve yazım kurallarına uygunluk, makalenin etkililiği için kritik bir faktördür. APA ve MLA gibi popüler yazım kılavuzları, akademik yazılar için özellikle önem arz etmektedir. Bununla birlikte, teknik yazılar için de özel kılavuzlar bulunmaktadır. Örneğin, Microsoft Technical Writing Style Guide ve NASA Technical Reports Server bu alanda popüler kılavuzlardan bazılarıdır. Bu yazım kılavuzları, doğru kaynak belirtme, başlık biçimlendirme ve intihal önleme konularında rehberlik ederler.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir