Anket Hazırlama

Project Description

Anket Hazırlama

Anket Hazırlama Hizmetleri

Anket hazırlama, dikkat edilmesi gereken noktaların olduğu önemli aşamalardan biridir. Anket hazırlama hizmetimizde şu kurumsal etik ilkelerimizi göz ardı etmiyoruz.

ANKET HAZIRLAMA HİZMETİMİZ NEDİR?

Anket hazırlama, dikkat edilmesi gereken noktaların olduğu önemli aşamalardan biridir. SPSS Analiz olarak araştırmanın amacına, örneklem grubunun özelliklerine ve hipotezlere en uygun anket formunu hazırlıyoruz. Literatür taraması yaparak konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanarak anketin zengin, hedefe uygun ve nitelikli hale gelmesini sağlıyoruz.