Doktora Tezi Analizi

Project Description

Doktora Tezi Analizi

Spss Analiz olarak Doktora Tez Analizi kapsamında, tez ve proje yazan doktora öğrencilerine akademik danışmanlık ve destek sağlıyoruz.

Hizmetlerimiz:

 • Veri girişi
 • İstatistiksel veri analizi
 • Tabloları APA formatında düzenlenmesi
 • Grafiklerin çizilmesi
 • İstatistiksel açıklama ve yorumların yazılarak raporlanması

Doktora Tez Analizi Hizmetimiz Nedir?

 • SPSS ile normallik testi analizi
 • SPSS ile karşılaştırma testleri analizi (t testi, ANOVA testi, Mann Whitney testi Kruskal Wallis testi)
 • SPSS ile korelasyon testi analizi
 • SPSS ile regresyon testi analizi
 • SPSS ile lojistik regresyon analizi
 • SPSS ile faktör analizi
 • SPSS ile güvenirlik analizi (Cronbach’s Alfa)
 • SPSS ile ki kare ilişki testi analizi
 • SPSS ile ön test-son test analizi
 • SPSS ile tekrarlı ölçüm analizi (Tekrarlı ANOVA testi)
 • SPSS ile kümeleme analizi
 • SPSS ile aracılık testi analizi
 • AMOS ile doğrulayıcı faktör analizi
 • AMOS ile yapısal eşitlik modeli analizi
 • AMOS ile aracılık testi analizi
 • Zaman Serileri Analizi
 • Panel Veri Analizi
 • Ekonometrik Model Analizi